A. Wessel

Stagiaire Orthopedagogiek

Anna is masterstudent Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. In de laatste fase van haar opleiding specialiseert zij zich in leerproblemen, opvoedings- en ontwikkelingsproblematiek. Ze staat sinds 2005 voor de klas en vanuit haar achtergrond als leerkracht in het basisonderwijs vindt zij het een uitdaging om te werken met kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling op school. Naast de stage bij Chinski doet Anna momenteel ervaring op in het onderzoeksveld: zij zet binnen een GGZ instelling in Almere een effectiviteitstudie op naar een oudertraining voor tieners met ernstig normoverschrijdend gedrag.

Twitter feed @Toffepeer2